โรคอ้วน (Obesity) ไม่ลดน้ำหนัก โรคเพียบ!

โรคอ้วน หรือภาวะโภชนาการเกิน คือ การที่ร่างกายสะสมไขมันไว้มากผิดปกติ ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติ ของระบบเผาผลาญสารอาหารในร่างกาย (Metabolic syndromes) เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง

image

ปัจจุบันงานวิจัยทางโภชนาการระบุสาเหตุของโรคอ้วนไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุความผิดปกติของร่างกาย หรือความผิดปกติของระบบประสาท บางสาเหตุป้องกันได้ ในขณะที่บางสาเหตุก็ไม่สามารถป้องกันได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าสาเหตุของการอ้วนจะเป็นอย่างไร มักจะจบลงด้วยเหตุผลของการที่ร่างกายได้รับพลังงานจากอาหารมากกว่าพลังงานที่ร่างกายจะใช้ออกได้หมด พลังงานส่วนที่เหลือใช้จะถูกสะสมในรูปของไขมันใต้ผิวหนัง แต่จะเป็นบริเวณใดก็ขึ้นกับหลายปัจจัย สำหรับบริเวณที่ไขมันสะสมแล้วทำให้ เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังสูงที่สุดก็คือ บริเวณภายในช่องท้อง หรือพุงนั่นเอง

งานวิจัยทางโภชนาการจำนวนมาก ได้ศึกษาหาสาเหตุที่ทำให้เกิดความไม่สมดุลย์ของพลังงานที่กินกับที่ใช้ไป หากสามารถกำจัดสาเหตุนี้ได้เราก็จะสามารถสมดุลย์พลังงานได้ การควบคุมน้ำหนักก็จะประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น 

ข้อมูล : ผศ. ดร. สุวิมล ทรัพย์วโรบล ภาควิชา โภชนาการและการกำหหนดอาหาร  คณะสหเวชศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Thank you for picture from : www.ThedailyTweight.com

เป็นเพื่อนแชทพูดคุยกันได้ที่ Line id : chavanut

หรือถนัด Talk ก็นี่เลย! มือถือ : 080 966 6866